X

Xin Chào!
Chúng tôi sẵn sàng
kết nối với bạn
Các bộ phận
PHÒNG NHÂN SỰ
PHÒNG NHÂN SỰ

Hotline ((028) 37 325 534)

sdc-info@sdc.com.vn

Xí Nghiệp Gỗ
Xí Nghiệp Gỗ
Hotline ((028) 37 325 534) 
sdc-info@sdc.com.vn
Xí nghiệp Xi Măng
Xí nghiệp Xi Măng
Hotline ((028) 37 325 534)
sdc-info@sdc.com.vn
Thông tin liên hệ
Trụ sở đăng ký của Công ty
143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Nhà máy sản xuất
Số 65 đường 12, Khu phố Long Sơn, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
LIÊN HỆ
sdc-info@sdc.com.vn
(028) 37 325 534 –
(028) 37 325 363
fax (028) 37 325 364
GIỜ LÀM VIỆC:
sdc-info@sdc.com.vn
(028) 37 325 534 –
(028) 37 325 363
fax (028) 37 325 364