X

Cảng nội địa
Cảng nội địa

Sản lượng bốc dỡ hàng năm

lên đến 400.000 (tấn/năm)

Cảng xi măng Sài Gòn có thể tiếp nhận tàu hàng có tải trọng lên đến 5.000 (tấn), phục vụ tốt nhu cầu nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đây cũng là lợi thế lớn của SDC.  
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Gallery