X
Tuyển dụng

Tuyển dụng

SDC không ngừng tìm kiếm các ứng viên tài năng với chính sách đãi ngộ tốt

SDC không ngừng tìm kiếm các ứng viên tài năng với chính sách đãi ngộ tốt

Gia nhập SDC, bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn.

Đến với ngôi nhà chung của SDC, bạn sẽ trở thành một thành viên luôn nỗ lực đem lại giá trị mới cho công ty. Chúng tôi tuyển dụng những tài năng đầy đam mê với môi trường khởi nghiệp và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn bản thân.

Bạn sẽ có cơ hội để phát triển tiềm năng bản thân cùng SDC.

Điền thông tin nộp đơn