X

1906 - 2024
Tin nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của SDC diễn ra thành công

Ngày 19/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra tại hội trường SDC. Tại cuộc họp, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của năm 2023 và trình bày kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cho năm 2024.

Năm 2023, tình hình kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh  Ukraina và Nga tiếp tục tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp để hạ lãi suất, tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng vẫn chưa đạt mức kỳ vọng ,Việc ban hành các luật liên quan đến đất đai và bất động sản nhằm  giúp tháo gỡ các khó khăn pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản và ngành xây dựng phục hồi vẫn còn trì trệ , chưa đáp ứng được mong đợi.

Trong bối cảnh khó khăn chung, công ty SDC đã nổ lực đạt được các chỉ tiêu về doanh thu & lợi nhuận theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2023.


Năm 2024, các diễn biến về tình hình thế giới vẫn chưa có dấu hiệu tích cực, tình trạng xung đột tiếp tục lan ra các nước Trung Đông tác động lớn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu. Thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn trì trệ, dự báo sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu clinker của Việt Nam trong năm 2024. Trong khi đó cung cầu xi măng đang mất cân bằng, cung lớn hơn cầu, các công ty xi măng từ phía Bắc đã đầu tư xây dựng các trạm phân phối dịch chuyển thị trường vào phía Nam làm gia tăng mức độ cạnh tranh...


Trước những nhận định trên, SDC vẫn duy trì kế hoạch tăng sản lượng xi măng năm 2024 lên 33%, doanh thu tăng 30% và lợi nhuận tăng 13%, với sự nổ lực tối đa của Ban Điều Hành và toàn bộ cán bộ CNV để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.


Đại hội tổ chức bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2023-2027) có hiệu lực từ ngày 19/6/2024. HĐQT gồm 5 thành viên, ông Nguyễn Thế Dũng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và bà Trần Thị Mỹ Thạnh làm Trưởng Ban kiểm soát 


Với những định hướng và chỉ đạo của HĐQT, SDC kỳ vọng sẽ vượt qua những thách thức của thị trường, đạt được các mục tiêu đã đề ra và tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2024 và nhiệm kỳ V,  tiếp nối đà phát triển đã được trong những năm vừa qua.

 

 
Bài viết liên quan