X

3012 - 2020
Tin nội bộ

Khánh thành Trung tâm thí nghiệm và ứng dụng xi măng phù hợp theo ISO/IEC17025:2017-VILAS 322

Khởi công xây dựng từ ngày 01/9/2020 đến nay, 01/11/2020, phòng thí nghiệm và ứng dụng xi măng phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017-VILAS 322 của SDC đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Với diện tích xây dựng gần 500 (m²), phòng thí nghiệm và ứng dụng xi măng được chia làm 4 bộ phận: bộ phận thí nghiệm trung tâm, bộ phận máy nghiền mẫu xi măng, phòng lưu mẫu và bộ phận nghiên cứu ứng dụng xi măng. Trang bị các thiết bị thí nghiệm hiện đại đáp ứng nhu cầu thử nghiệm và ứng dụng.

Bài viết liên quan