X

1201 - 2023
Tin nội bộ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH & KHEN THƯỞNG NĂM 2022

"Năm 2022 đã trôi qua với nhiều thành tựu và thử thách. SDC đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của năm vừa qua . SDC cũng đã khen thưởng cho những cộng tác viên có đóng góp đặc biệt trong việc đạt được những thành tựu này. Chúc mừng tất cả những người đã góp phần vào sự thành công của chúng tôi trong năm 2022!"

  


Bài viết liên quan