X

2403 - 2023
Tin nội bộ

Đại Hội Công Đoàn SDC

Ngày 24/03/2023, tại hội trường Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại Hội Công Đoàn nhiệm kỳ mới 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp Hành mới gồm 7 thành viên với sự trẻ trung, năng động & nhiệt huyết. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của cấp Ủy, BCH có nhiệm vụ hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, là cầu nối giữa lực lượng Lao động và Ban Điều Hành Công Ty, tạo thành khối đoàn kết thông nhất trên thuận dưới hòa để Công Ty ngày càng phát triển bền vững, nâng cao đời sống của NLĐ, luôn đồng hành cùng Công Ty !


Bài viết liên quan