X

0709 - 2023
Tin nội bộ

SDC Nhận Giải Thưởng Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm và Hiệu Quả 2023

SDC Vinh Dự Trong Top 13 Doanh Nghiệp Được Giải Thưởng Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm và Hiệu Quả 2023 - Trên địa bàn Tp HCM 

SDC đã tham gia chương trình với tư cách là một doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đã hoạt động trong lĩnh vực này từ hơn 3 năm và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của Việt Nam trên địa bàn TPHCM. Qua đợt tiếp cận và phát động kéo dài trong 2 tháng, SDC đã nỗ lực gửi đến Ban tổ chức 1 hồ sơ xuất sắc với những giải pháp năng lượng tiêu biểu và hiệu quả.

Xem bài viết tại link:

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ton-vinh-trao-giai-thuong-cho-13-doanh-nghiep-tphcm-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-2023-1491913205

Bài viết liên quan