X

GIÀN KHOAN VIETSOVPETRO
  • Vị trí: Các mỏ khai thác dầu khí thuộc tập đoàn VIETSOVPETRO.

  • Loại dự án: Khai thác.

  • Phân cấp: Tài nguyên dầu khí.

  • Sản phẩm sử dụng: OWC, OWC-S, OWCL và OWCL-S.

  • Tổng số sản lượng: 84,787.00 (tấn).

  • Trạng thái: Đang hoạt động.

SDC là đơn vị hợp tác duy nhất với liên doanh XNLD Vietsovpetro đã đưa vào sử dụng các loại xi măng trám giếng khoan chuyên dụng, mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao OWC, OWC-S, OWCL và OWCL-S.

Xi Măng Dầu Khí

Oil Well

Bơm trám xi măng là một trong những công đoạn quan trọng của quá trình thi công các giếng khoan dầu khí. Nếu công đoạn này không thành công thì có thể ảnh hưởng rất xấu đến việc thi công tiếp theo và trong nhiều trường hợp có thể phải dừng thi công hoặc thậm chí phải hủy toàn bộ giếng, chất lượng bơm trám xi măng các giếng khoan phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là: Kỹ thuật công nghệ bơm trám & vật liệu sử dụng để bơm trám (xi măng trám giếng khoan).