X

Kênh Tân Hóa - Lò Gốm
 • Vị trí: Bắt nguồn từ đường Hòa Bình, quận 11 và đi qua 3 quận Tân Phú, quận 11, quận 6 đổ ra kênh Tàu Hũ

 • Loại dự án: Vệ sinh môi trường thành phố

 • Tổng chiều dài: 10 (km)

 • Sản phẩm sử dụng: Xi măng Portland Bền Sunphát PCSR - Type V theo ASTM C150 và Xi măng Portland Xỉ Lò Cao PCBBFS50 theo TCVN 4316

 • Tổng sản lượng: 16,800 (tấn)

 • Kết thúc: 2015

Tuyến kênh mới dài 10 (km) được hồi sinh, đem lại cuộc sống mới cho cả triệu người Sài Gòn, thay đổi hoàn toàn bộ mặt phía tây Tp.HCM sau khi dự án cải tạo hoàn thành. Bên cạnh sản phẩm chuyên dụng  PCSR - Type V như đã cung cấp cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, sản phẩm ximăng Portland Xỉ Lò Cao PCBBFS50 là sản phẩm chủ lực SDC đã cung cấp cho dự án.

Xi măng Poóc Lăng Xỉ lò cao

PCB-BFS-50

 • Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCBBFS50 được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4316:2007.
 • Là một sản phẩm xi măng công nghiệp. 
 • Cường độ xi măng ổn định và tăng cao ở tuổi dài ngày.
 • Xi măng có tính tương tác tốt giúp người sử dụng dễ dàng trộn, thi công các hạng mục có kích thước thiết kế khác nhau.

Xi măng Poóc Lăng Bền Sun phát

PCSR-Type V

Ăn mòn sunphát là một trong những dạng ăn mòn gây  phá hủy cấu trúc của bê tông. Ăn mòn xảy ra khi khối bêtông tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước, đất chứa sun phát, môi trường nước biển, trong các nhà máy xử lý nước thải.  

Các môi trường sử dụng sản phẩm xi măng poóc lăng bền sun phát: 

 1. Đất: sun phát thường ở dạng thạch cao.
 2. Nước ngầm, nước phèn: sun phát thường ở dạng Al3+ ,Mg2+, Na+ ,K+
 3. Đất trồng trọt: sun phát thường ở dạng NH4+ 
 4. H2S do sự phân huỷ của các chất hữu cơ trong các ao hồ, đầm lầy chuyển hoá thành sulfuric gây ăn mòn.
 5. Trong môi trường nước biển.