X

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
 • Vị trí: Bắt nguồn từ Quận Tân Bình và đổ ra sông Sài Gòn ở cửa Ba Son.

 • Loại dự án: Vệ sinh môi trường thành phố.

 • Tổng chiều dài: 9 (km).

 • Sản phẩm sử dụng: Xi măng Portland Bền Sunphát PCSR - Type V theo ASTM C150.

 • Tổng số sản lượng: 40,688.62 (tấn).

 • Hoàn thành: 2013.

SDC là đơn vị đồng hành từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án, đơn vị duy nhất tại khu vực phía nam cấp dòng sản phẩm ximăng chống ăn mòn trong môi trường nước thải theo tiêu chuẩn ASTM-C150: Ximăng Portland bền sunphát PCSR -Type V

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

 

Xi măng Poóc Lăng Bền Sun phát

PCSR-Type V

Ăn mòn sunphát là một trong những dạng ăn mòn gây  phá hủy cấu trúc của bê tông. Ăn mòn xảy ra khi khối bêtông tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước, đất chứa sun phát, môi trường nước biển, trong các nhà máy xử lý nước thải.  

Các môi trường sử dụng sản phẩm xi măng poóc lăng bền sun phát: 

 1. Đất: sun phát thường ở dạng thạch cao.
 2. Nước ngầm, nước phèn: sun phát thường ở dạng Al3+ ,Mg2+, Na+ ,K+
 3. Đất trồng trọt: sun phát thường ở dạng NH4+ 
 4. H2S do sự phân huỷ của các chất hữu cơ trong các ao hồ, đầm lầy chuyển hoá thành sulfuric gây ăn mòn.
 5. Trong môi trường nước biển.